Project Fit Kindness : แบ่งน้ำใจ ปันความหวัง

Share:Project Fit Kindness : แบ่งน้ำใจ ปันความหวัง


          คนเราเลือกเกิดไม่ได้ บางครอบครัวเกิดมาในความพร้อมหมดทุกด้าน อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค แต่ในบางครอบครัว เกิดมาในความไม่พร้อม ขาดตกบกพร่องไปบางเรื่อง หรืออาจจะหลาย ๆ เรื่องพร้อมกัน

          บางคนที่อยู่ในสภานการณ์ลำบากเช่นนั้น สู้อดทนฝันฝ่าจนกระทั่งสร้างเนื้อสร้างตัวเองขึ้นมาได้ แน่นอนว่า คนเหล่านั้น ย่อมรู้ถึงความยากลำบากที่ตนเองนั้นได้เผชิญมาแล้ว มักจะช่วยเหลือเอื้อเฟื้อให้แก่ผู้ที่กำลังต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดเหมือนที่ตนเองนั้นเคยผ่านมา

          การเอื้อเฟื้อแบ่งปันให้แก่กัน ไม่ว่าจะเป็นเงินทอง อาหาร สิ่งของจำเป็นต่าง ๆ เก่าบ้างสำหรับเรา แต่ใหม่มากสำหรับคนเหล่านี้ น้ำใจต่าง ๆ แม้เพียงน้อยนิด แต่สามารถต่อชีวิต ความหวัง และกำลังใจให้แก่บุคคลดังกล่าว ให้สามารถสู้ต่อไปในสถานการณ์ที่ต้องอดทนอย่างเขาเหล่านั้นได้

          ทาง Fit Kindness เอง เคยบริจาคตามสถานที่รับบริจาค มูลนิธิ หรือสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ มามากมายหลายครั้ง แต่ยังรู้สึกว่า เงินหรือสิ่งของที่บริจาคนั้น ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทุกคน และยังไปไม่ถึงกลุ่มคนที่จำเป็นต้องใช้จริง ๆ ไม่ใช่ว่าสถานที่รับบริจาคเหล่านั้นไม่ดีนะครับ เพียงแต่จำนวนของคนที่มีความต้องการจริง ๆ นั้นกระจายตัวกันอยู่อาศัย และมักไม่ได้ไปลงทะเบียนขอความช่วยเหลือจากองค์กรเหล่านั้น

          จึงทำให้เกิดโครงการ "แบ่งน้ำใจ ปันความหวัง" หรือ "Project Fit Kindness" นี้ขึ้นมา วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ แบ่งปันสิ่งของ เครื่องใช้ที่จำเป็น อาหาร และเงินให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ให้เกิดความหวังที่จะต่อสู้ชีวิตต่อไป

          โดยโครงการนี้ จัดสรรแบ่งปันจากผลกำไรของ Fit เพื่อคืนสู่สังคม ช่วยเหลือเท่าที่เราทำได้ ตามโอกาสที่เหมาะสม ในกลุ่มคนที่ต้องการจริง ๆ ที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ทันได้บันทึกภาพเก็บไว้เท่าไรนัก แต่ต่อนี้ไป เราจะดำเนินการเป็นรูปธรรมมากขึ้น และบันทึกแนวทางการแบ่งปันของเรานี้ไว้ เพื่อเป็นแนวทางของ Fit ต่อไปในอนาคต

ไม่มีความคิดเห็น